Geachte patiënt,

Eén van de komende weken heeft u een afspraak in onze praktijk.
Vanaf 4 mei 2020 zullen wij partieel overgaan tot het uitvoeren van reguliere mondzorgen waarbij prioriteit gegeven wordt aan urgente behandelingen. De triage van de patiënten wordt door ons gemaakt; wij brengen u zelf op de hoogte betreffende de organisatie van uw afspraak in de nabije toekomst.

We werken volgens de opgelegde normeringen qua strikte hygiëne en bescherming/preventie, goedgekeurd door de overheid (Sciensano) en volgen deze dagelijks verder op. De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het bezoek en de behandeling veilig te laten verlopen, in eerste instantie voor u als patiënt, maar ook voor ons zelf en ons personeel.

Daarom vragen wij uitdrukkelijk uw medewerking om alle hierna opgesomde punten mee na te leven, zodoende kan een veilige omgeving gecreëerd worden:

  • Laat ons zeker weten indien u ziek bent/een vermoeden bestaat tot Covid 19 besmetting (Covid 19 symptomen), u recent in contact geweest bent met Covid 19 positieve mensen of een vermoeden daarvan, of in quarantaine geweest bent minder dan 3 weken na een Covid 19 besmetting.
  • Kom alleen naar de praktijk, enkel bij minderjarigen en hulpbehoevende personen is begeleiding toegestaan.
  • Laat uw jas/handtas en andere attributen thuis, breng zeker wel uw identiteitskaart/bankkaart en of smartphone mee; contactloos betalen wordt sterk aangeraden! Betalingen met bankkaart zijn ook toegestaan. Cash betalingen zijn onmogelijk.
  • Kom niet te vroeg naar de praktijk, wacht buiten tot het uur van uw afspraak om u aan te melden.
  • Sanitaire voorzieningen zullen gesloten zijn.
  • Bij het betreden van de praktijk ontsmet u de handen met desinfectiegel. Raak nadien geen deurklinken, stoelen, oppervlakken meer aan/ook uw smartphone niet.
  • Respecteer overal de regels betreffende de social distancing.
  • Vervolgafspraken na uw bezoek worden enkel telefonisch gemaakt.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip tijdens deze crisisperiode.