Een professionele en eerlijke aanpak voor een gezonde mond door een team ervaren specialisten

ParoTWEE bestaat uit professionele, erkende specialisten met jarenlange expertise: Ann Callens en Margot Mys. Zij volgen continu innovatieve opleidingen en nascholing. Ze worden bijgestaan door een team balie- en chirurgie-assistentes.

Ze zijn een erkend centrum voor het opleiden van stagiaires mondhygiënisten en tandarts-specialisten in de parodontologie.

Het team van ParoTWEE

Ann behaalde in 1989 haar diploma als tandarts aan de K.U. Leuven, vervolgens eindigde ze in 1992 haar driejarige opleiding als tandarts-specialist in de Parodontologie. In 2005 volgde haar officiële erkenning als tandarts-specialist in de Parodontologie. Ann was nog vele jaren consulent aan de K.U. Leuven waar haar onderzoek zich specifiek richtte op regeneratietechnieken rondom tanden. In 1992 startte Ann haar praktijk te Mechelen, waar ze in 1996 het gezelschap kreeg van Margot. In 2010 verhuisden ze naar Antwerpen.

Ann voert vooral parodontale basisbehandelingen uit en legt zich verder toe op alle pre-prothetische en curatieve chirurgie die leidt tot maximaal tandbehoud.

RIZIV-nummer: 3-89111-53-006

Ondernemingsnummer:0743.549.045

Niet geconventioneerd

Margot behaalde in 1993 haar diploma als tandarts aan de K.U. Leuven, vervolgens eindigde ze in 1996 haar driejarige opleiding als tandarts-specialist in de Parodontologie. In 2005 volgde haar officiële erkenning als tandarts-specialist in de Parodontologie.

RIZIV-nummer: 3-93118-23-006

Ondernemingsnummer:0743.598.436

Niet geconventioneerd

Behaalde in 2023 haar diploma als mondhygiëniste. Een mondhygiëniste is mogelijk minder bekend bij het brede publiek maar voor ParoTwee worden ze hoog gewardeerd vanwege hun onschatbare bijdrage.

Zij vervullen namelijk een essentiële rol op het gebied van preventie en educatie.

Ze  voeren behandelingen uit waarvoor zij specifiek bevoegd  zijn, zo nodig onder supervisie van de parodontoloog.

Ze voorzien onze patiënten van informatie over goede mondhygiëne en helpen hen goede gewoonten te ontwikkelen om hun gebit en tandvlees in optimale conditie te houden 

Ellie is de chirurgie-assistente. Ze helpt Ann en Margot toegewijd tijdens hun heelkundige ingrepen.

Twee deskundige implantologen

Meer weten 

Een professionele en eerlijke aanpak voor een gezonde mond

Bij ParoTWEE hechten we veel belang aan communicatie. Daarom begint elke behandeling met een gesprek waarin we naar u luisteren en de juiste vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld van uw probleem te krijgen. Tegelijkertijd staan we voortdurend in contact met uw (tand)arts. Samen met de (tand)arts stellen we een behandelplan op wat we duidelijk en eerlijk aan u voorleggen. De behandeling stopt niet na uw bezoek. We blijven u verder opvolgen en helpen zolang dat nodig is.

Maximaal tandbehoud

Maximaal tandbehoud dragen we hoog in het vaandel. Soms kan het niet anders dan over te gaan tot het verwijderen van een tand. Ook nadien wordt dan bekeken en besproken wat een optimale tandvervanging kan zijn.