In het domein van de parodontologie is nazorg zeer belangrijk.

In goed overleg met de behandelende algemene tandarts wordt een persoonlijk nazorgtraject uitgestippeld.

Een mondhygiënist zal in de toekomst mee worden ingeschakeld in deze nazorg.