Voor zij die het wensen, werkt ParoTWEE samen met twee tandartsen implantologen Geert en Thomas. Deze beide practici leggen zich toe op het uitvoeren van chirurgische extracties en het plaatsen van orale implantaten.

Alle high tech analytische 3D technologie zoals Cone Beam CT en intra-orale scan technieken worden hierbij toegepast, resulterend in een innovatieve 3D guided chirurgie.

Geert Steukers  

In 1992 werd Geert algemeen tandarts aan de K.U. Leuven. In 2004 volgde hij een opleiding implantologie bij het Zweedse Nobel Biocare.

RIZIV-NUMMER : 3-92062-12-001
Ondernemingsnummer : 0447.348.459
Niet geconventioneerd

Thomas De Peuter 

 

Thomas haalde in 2002 zijn diploma algemeen tandarts aan de K.U. Leuven. Later volgde hij een praktische opleiding van een team van kaakchirurgen in Tilburg. In 2008 werd hij Master in Implantologie aan de Universiteit van Luik.

RIZIV-nummer: 3-02053-05-001
Ondernemingsnummer: 0878.979.356
Niet geconventioneerd